1984 – Τα γεγονότα της Πυροσβεστικής Σχολής

1984 ΣΧΟΛΗ jpgΠάνω πλέον από τρεις δεκαετίες, το 1984, η τότε κυβέρνηση, σχεδιάζει ένα από τα δεκάδες νομοθετήματα αναδιοργάνωσης των Σωμάτων Ασφαλείας. Νομοσχέδιο που εκφράζει την τότε πολιτική πρόθεση να «ενοποιηθούν» η Αστυνομία Πόλεων, η Ελληνική Χωροφυλακή και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το κείμενο αυτού του νομοσχεδίου δημοσιεύεται στις 26 Γενάρη του 1984, στον ημερήσιο Τύπο και προβλέπει την κατάργηση της ιεραρχικής δομής και αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και μετατρέπει την Πυροσβεστική Σχολή σε «σεμιναριακό φροντιστήριο».

Το επόμενο πρωινό της 27ης, οι τότε Δόκιμοι Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Σχολής, σε μια εποχή που δεν υπήρχε συνδικαλισμός στο χώρο, διαβάζοντας το νομοσχέδιο, συνεγείρονται και με τον πλέον ειρηνικό τρόπο, αυθόρμητα διατυπώνουν την συλλογική τους θέση για Πυροσβεστικό Σώμα, αυτοδύναμο, αυτοδιοικούμενο, αυτοτελές χωρίς υποβάθμιση της Πυροσβεστικής Σχολής. Η διαμαρτυρία τους, δημιουργεί αίσθηση, καλύπτεται από τον Τύπο της εποχής και η πολιτική ηγεσία δέχεται σχετική επιτροπή, όπου ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, δεσμεύεται ότι δεν θα υλοποιήσει καμία από τις ρυθμίσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η πρώτη πρώιμη «συνδικαλιστική» αυτή κίνηση των Δόκιμων Αξιωματικών εκείνη τη μέρα, απέδωσε τα μέγιστα, αφού ανέκοψε τη διαλυτική πολιτική πρόθεση και διασφάλισε το Πυροσβεστικό Σώμα που γνωρίζουμε σήμερα. Δυστυχώς ο τότε «πολιτικός και υπηρεσιακός πολιτισμός» της εποχής, λειτούργησε με τον δικό του «μετεμφυλιακό τρόπο».

Για τα γεγονότα ασκήθηκαν διώξεις εναντίον των μετεχόντων που οδήγησαν στην απόταξη από το Π.Σ. τεσσάρων Δοκίμων, την αποπομπή από τη Σχολή πέντε Δοκίμων, την επιβολή προστίμων σε 18 Δοκίμους και την επιβολή προστίμων και τη μετακίνηση από την Πυροσβεστική Σχολή τεσσάρων Αξιωματικών. Μερικά χρόνια αργότερα θα υπάρξει αποκατάσταση των αποταχθέντων και των αποπεμφθέντων Δοκίμων Αξιωματικών,

Σήμερα 30 χρόνια μετά, που όλοι τους πλέον οι συντελεστές εκείνης της περιόδου βρίσκονται σε αφυπηρέτηση και δυστυχώς κάποιοι και πολύ μακριά, μπορούμε να φωτίσουμε το γεγονός και να το παραδώσουμε με όλα τα στοιχεία στην πυροσβεστική ιστορία. Ο σπόρος που ερρίφθη το 1984 στο κτίριο της Πυροσβεστικής Σχολής, θα φυτρώσει μια δεκαετία σχεδόν αργότερα, το 1995, όπου μια άλλη πρωτοβουλία Αξιωματικών, προερχόμενοι από τους Δόκιμους των γεγονότων του 1984 και Δοκίμων Ανθυποπυραγών, στο ίδιο κτίριο, θα δημιουργήσει τον πυρήνα που θα ιδρύσει την ‘Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τη συνδικαλιστική έκφραση των Αξιωματικών του Π.Σ. που μέχρι σήμερα δίνει τον αγώνα της. Ο ένας εκ των συγγραφέων ο Νίκος Διαμαντής ανήκει στους πρώτους, ο δεύτερος, εκ των συγγραφέων, ο Γιάννης Σταμούλης ανήκει στους δεύτερους.

Τα πρωτότυπα στοιχεία – τεκμήρια της ιστορικής αυτής σελίδας του πυροσβεστικού οργανισμού, μας τα εμπιστεύτηκαν συνάδελφοι πρωταγωνιστές των γεγονότων που τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό.

Γιάννης Σταμούλης – Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ

Νίκος Διαμαντής – Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΠΣ