2η Καταγγελία για τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών για τα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών

Συνάδελφοι κοινοποιούμε την 2η ανακοίνωση – καταγγελία που μας απέστειλε αυτή τη φορά η παράταξη ‘’ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ΄΄ που αφορά τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών, ενημερωθήκαμε για διακοπή της εκλογικής διαδικασίας από ανακοίνωση έτερου συνδυασμού και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έγινε με ωμή παρέμβαση υπηρεσιακών παραγόντων εν αγνοία της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής κατά δήλωση του προέδρου αυτής. Ειδικότερα έχουν αποσταλεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ψηφοδέλτια και φάκελοι ψηφοφορίας όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της υπ. αριθ. 33674/οικ.Φ.109.1 19-08-2010 απόφασης ΑΠΣ (Β1296)μέχρι της 10 Νοεμβρίου, ψηφοδέλτιο έτερου συνδυασμού που ακυρώθηκε με την υπ.αριθ.66080 Φ 202.7 απόφαση ΑΠΣ της 05-10-2016. Εκτυπώθηκε ψηφοδέλτιο με άλλο όνομα συνδυασμού από εκείνο που αναγράφηκε στην σχετική απόφασης ανακήρυξης και στάλθηκε. Το γεγονός αυτό καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο αυτό όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 10 της σχετικής με την διαδικασία των εκλογών απόφασης (άρθρο 10 παρ.1και παρ.3).

Πρώτη φορά από την καθιέρωση της διαδικασίας εκλογής μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια μεταθέσεων με το ΠΔ 170/1996 έως σήμερα, γίνεται πιθανότατα, σκοπούμενη λάθος εκτύπωση ψηφοδελτίων, που δεν ελέγχθηκαν, ή <<ελέγχθηκαν>> δεόντως από υπηρεσιακούς παράγοντες και εφορευτική επιτροπή και ο έλεγχος να έχει ως αποτέλεσμα ακυρότητα ψηφοδελτίων συνδυασμού;

Σημειώνω και σημειώνουμε εκπροσωπώντας τον συνδυασμό με τους περισσότερους υποψηφίους για όλη την χώρα και ως ήδη εκλεγμένο μέλος των μέχρι σήμερα, συμβουλίων, ότι πρώτη φορά πλήττεται η δημοκρατική διαδικασία των εκλογών. Ενημερωθήκαμε ότι θα ακολουθήσει μεταχρονολογημένη, εκπρόθεσμη, μη νόμιμη αποστολή νέων ψηφοδελτίων του συγκεκριμένου συνδυασμού για την αποκατάσταση του λάθους.

Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στις εκλογικές διαδικασίες. Ειδικότερα:

– θα κληθούν συνάδελφοι Αξιωματικοί που έχουν ήδη ψηφήσει να ξαναψηφίσουν; Θα αποσταλούν νέοι εκλογικοί κατάλογοι για διαγραφές ψηφισάντων όταν αυτό δεν προβλέπεται από την σχετική απόφαση και με εντολή τίνος πέραν εφορευτικής επιτροπής γίνεται αυτό;

– Θα υποχρεωθούν συνάδελφοι να διπλοψηφίσουν όταν αυτό διώκεται πειθαρχικά και στο παρελθόν έχουν τιμωρηθεί αυστηρά, αμέλειες τέτοιων πράξεων; (αριθ.7 παρ.7 της απόφασης διεξαγωγής εκλογών)

– Θα υποχρεωθούν οι Διοικητές των Υπηρεσιών να αλλάξουν τα ψηφοδέλτια εκ των υστέρων;

Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής δήλωσε άγνοια των ενεργειών της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων του ΑΠΣ.

Διερωτώμεθα για ποιόν λόγο γίνονται όλα αυτά και ποιόν θα ωφελήσουν (διακοπή εκλογών, επανεκτύπωση ψηφοδελτίων, εκ νέου αποστολές ψηφοδελτίων, αντικατάσταση – καταστροφή παλαιών και ίσως καταστροφή φακέλων ψηφισάντων).

Θεωρώ και θεωρούμε ως συνδυασμός, ότι η πυροσβεστική ηγεσία δεν θα επιτρέψει την συνέχιση των αυθαιρεσιών που πλήττουν τον θεσμό. Ακόμη περισσότερο δεν πιστεύουμε ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν προάγγελο της κατάργησης της συμμετοχής των εργαζομένων (1η Δημόσια Υπηρεσία)στην διαδικασία των μεταθέσεων με εκλεγμένους εκπροσώπους και σαφέστατα πιστεύουμε ότι δεν υπήρξε εντολή τέτοια από την φυσική και πολιτική ηγεσία

Δεν επιδιώκουμε τον αποκλεισμό κανενός από την συμμετοχή σε μια δημοκρατική διαδικασία και εάν αυτό μεθοδεύτηκε (Γκεμπελικά) ζητάμε την συνδρομή της πυροσβεστική ηγεσίας στην πάταξη τέτοιων φαινομένων και την απόδοση ευθυνών στους <<πράττοντες>>.

Ως λύση προτείνουμε με ευθύνη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής την ακύρωση όλης της εκλογικής διαδικασίας, την παράταση της θητείας των ήδη εκλεγμένων μελών, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και έκδοση νέας απόφασης για την διαδικασία διεξαγωγής εκλογών από την αρχή αυτής.

Ο Εκπρόσωπος του συνδυασμού

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ Π.Σ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ