2021 Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2021 Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

το νέο Διοικητικό Σύμβούλιο

Σήμερα 15-12-2021 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΠΣ όπως αυτό διαμορφώθηκε, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιηθηκαν την 06-12-2021.

Μετά τη σχετική ψηφοφορία, η σύσταση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:

[wptb id="5038" not found ]

Η θητείά των νέων οργάνων, έχει διάρκεια τριών ετών.