Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΑΠΣ

Αρ. Πρωτ. : 2910 // 31-01-2013

1. Σας γνωρίζουμε ότι στις 21/2/2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00  στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Ilisia Hotel – Athens – Best Western, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.

2. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

α. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

β. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.

γ. Οικονομικός Απολογισμός.

δ. Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Σώματος (νομοθετική πρόταση).

ε. Καταστατική Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  28 Φεβρουαρίου  2013, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης.