Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO

2015-04-05 SEVEZO jpgΗ Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεχίζει να εμπλουτίζει την ψηφιακή της βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας και τις πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες συναδέλφων – Αξιωματικών από όλα το φάσμα των σχολών που έχουν φοιτήσει. Με αυτό τον τρόπο οι εργασίες αυτές γίνονται χρηστικές και «κοινό κτήμα», στους συναδέλφους, εμπλουτίζοντας την γνώση τους με πονήματα συναδέλφων. Έτσι ο κόπος και η προσπάθειά τους παίρνει πολλαπλασιαστική αξία, καθώς παραδίδεται στην πυροσβεστική συλλογική γνώση και επιστήμη.

Μια τέτοια έκδοση αποτελεί και η παρούσα. Ο Πύραρχος Χρήστος Λάμπρης, την εκπόνησε τον Μάρτιο του 2012, στα πλαίσια της εκπαίδευσής του  στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, με αντικείμενο την «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO (ΣΕΒΕΖΟ) στην χώρα μας – Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών».

Την μελέτη του, ο συνάδελφος, την παραχώρησε στην ΕΑΠΣ, προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω των επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο, ώστε να φθάσει σε όλα τα στελέχη του Π.Σ.