Τακτικό συνέδριο της FEU 02/2016 – Βουδαπέστη

2016-hungary-web-1Στην Βουδαπέστη 13 Οκτωβρίου 2016, ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου της FEU με την συμμετοχή και της ΕΑΠΣ. Εκπρόσωποι Αξιωματικών Πυροσβεστικών Σωμάτων από τις χώρες της Ε.Ε. συζητούν για το πως θα δυναμώσει η ανεξάρτητη επαγγελματική φωνή ώστε να κάνει την Ευρώπη ασφαλέστερη για τους κατοίκους της.

2016-hungary-web-2