2016-10-15

Ολοκληρώθηκε το τακτικό συνέδριο της (Ομοσπονδίας  Ενώσεων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής της Ε.Ε.)  FEU στην Βουδαπέστη. Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά πυροσβεστικά ζητήματα, ενημέρωση για τα ειδικά ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή της ομοσπονδίας. Κοινός στόχος η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων των πυροσβεστικών οργανισμών για να προσφέρουν όσο το δυνατό καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στην ασφάλεια και την πολιτική προστασία της Ευρώπης. Τον Νοέμβριο του 2016, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι εργασίες του προγράμματος Emergent, με την υποστήριξη της ΕΑΠΣ και επιβεβαιώθηκε τελικά η πραγματοποίηση του 2ου τακτικού συνεδρίου για το 2017 στην Ελλάδα