2018 Ετήσιο Συνέδριο ΕΑΠΣ

Προς : Μέλη ΕΑΠΣ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 01/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Thirides» στο Γύθειο (Μαυροβούνι) θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 22ου Συνεδρίου, η τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσής μας.

  1. Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ήρωά μας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΗ»
  2. Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

…..α. Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

…..β. Διοικητικός Απολογισμός

…..γ. Οικονομικός Απολογισμός.

…..δ .Ορισμός ημερομηνίας εκλογών.

…..ε. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

  1. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης.

Με τιμή για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Σταμούλης

Ο Γενικός Γραμματέας Αναστάσιος Μανιάτης