Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, μπορούν να το δηλώνουν στις γραμματείες των Πυροσβεστικών Σταθμών ή Υπηρεσιών που υπηρετούν. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν:

– τηλεφωνικά στο 6937210435

– μέσω e-mail: athanasiosbalafas@gmail.com

Το κόστος του βιβλίου ανέρχεται στα 15 Ευρώ.

Τα οδικά ατυχήματα, στα οποία εγκλωβίζονται συνάνθρωποί μας, οι οποίοι χρειάζονται επαγγελματική βοήθεια για να απελευθερωθούν, είναι μία καθημερινότητα για κάθε πυροσβέστη καθώς αντιστοιχούν σχεδόν στα μισά περιστατικά που καλείται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

 Με αυτήν την σκέψη στο μυαλό ο Επιπυραγός Αθανάσιος Μπαλάφας έγραψε βιβλίο με θέμα: «Οργάνωση διάσωσης σε τροχαία ατυχήματα» με σκοπό να δημιουργήσει μια πλατφόρμα γνώσεων,  που να συνδυάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της διάσωσης με τις σωστές ενέργειες στην σκηνή του τροχαίου ατυχήματος, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και έναν χρήσιμο οδηγό ενεργειών για κάθε διασώστη.

Εμπλουτισμένο με 370 φωτογραφίες και γραμμένο σε πολύ απλή και κατανοητή γλώσσα το βιβλίο αποτελείται από 212 σελίδες και η ύλη του χωρίζεται σε δέκα επιμέρους κεφάλαια, στα οποία αναλύεται η διασωστική επιχείρηση σε βήματα καθώς και η ψυχολογία όσων εμπλέκονται σε αυτή. Παρουσιάζονται τα διασωστικά εργαλεία και ο σωστός τρόπος χρήσης τους, γίνεται αναφορά στην κατασκευή των σύγχρονων αυτοκινήτων και των πρόσθετων συστημάτων ασφαλείας, που αυτά διαθέτουν, αναλύεται η διαδικασία για μια αποτελεσματική αρχική εκτίμηση του ατυχήματος και περιγράφονται διεξοδικά οι τεχνικές σταθεροποίησης, κοπής και δημιουργίαςπερισσότερου χώρου για είσοδο στο αυτοκίνητο.

Επίσης, αναδεικνύεται ο ρόλος του διασώστη  στην φροντίδα του εγκλωβισμένου και στην σταθεροποίηση της σωματικής και ψυχολογικής του κατάστασης, δίνονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται άμεσος ή έμμεσος απεγκλωβισμός και περιγράφονται οι απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για το πέρασμα του τραυματία σε φορείο και η μεταφορά του εκτός του αυτοκινήτου. Ακόμη παρουσιάζεται η υβριδική τεχνολογία στην αυτοκινητοβιομηχανία, ο τρόπος που αυτή επηρεάζει τη διάσωση και ο ασφαλής τρόπος προσέγγισης και εργασίας στα υβριδικά οχήματα. Τέλος, αναλύεται η διασωστική επιχείρηση σε συμβάντα που εμπλέκονται φορτηγά και λεωφορεία.