7μηνίτικο πλέον το χρέος, για την δικαίωση των οδοιπορικών εξόδων των μετατιθέμενων Αξιωματικών του ΠΣ

2014-06-82

Επτά μήνες πριν εκδίδεται η σχετική διαταγή του κ. Αρχηγού του ΠΣ, σύμφωνα με την οποία μετατίθενται εκτάκτως, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, 25 ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με την συγκεκριμένη διαταγή, ορίζεται ότι οι συνάδελφοι θα δικαιωθούν οδοιπορικά έξοδα, ενώ για «τεχνικούς λόγους», δεν τους δίνεται ούτε ένα ευρώ προκαταβολή για να αντιμετωπίσουν τη δυσβάσταχτη οικονομικά, ειδικά για την εποχή μας, διαδικασία της μετάθεσης.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, οι συνάδελφοι «πλήρωσαν το μάρμαρο της μετάθεσης» από το περικομμένο προσωπικό τους εισόδημα, χωρίς να έχουν λάβει την προβλεπόμενη αποζημίωση.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Παρά τις οχλήσεις των ενδιαφερομένων συναδέλφων, στην διοικητική ιεραρχία, όσο και τις δικές μας παρεμβάσεις στην πυροσβεστική ηγεσία, οι συνάδελφοι παραμένουν στο «αναμείνατε».

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση του ζητήματος.