Aποζημίωση για πρόσθετη εργασία

Προς :

κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας

κ. Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολ. Προστασίας

κ. Γενικό Γραμματέα Πολ. Προστασίας

κ. Αρχηγό ΠΣ

Αξιότιμοι Κύριοι

Πρόσφατα γίναμε κοινωνοί Νομοθετικής Πρωτοβουλίας με την οποία εξασφαλίστηκε η κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης και θεσμοθετήθηκε η αποζημίωση της πρόσθετης εργασίας για την αντιπυρική περίοδο. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας καθόσον ένα ζήτημα που απασχολεί πολλά έτη τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους δρομολογήθηκε για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο προς επίλυση, με δική σας πρωτοβουλία.

Aναφορικά με γενικά ζητήματα εφαρμογής και τις διαδικασίες υλοποίησης όπως αυτές περιγράφονται στις μέχρι τώρα εκδοθείσες διευκρινιστικές διαταγές, διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη για τροποποιήσεις που θα επιτρέψουν να συμπεριληφθεί μεγάλη μερίδα στελεχών και πυροσβεστικών υπαλλήλων που με την παρούσα κατάσταση εξαιρούνται άδικα από το πεδίο εφαρμογής. Ενδεικτικά σας παραθέτουμε κάποια βασικά σημεία που καθιστούν αναγκαία την επανεξέταση του τρόπου εφαρμογής:

1. Αρχικά λόγω του γεγονότος ότι διανύουμε ήδη το μέσο της αντιπυρικής περιόδου, εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο τελικώς δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

2. Ακολούθως διαπιστώνεται δυσκολία στην λειτουργία της διαδικασίας αποζημίωσης λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από τη σύνδεση του δείκτη επικινδυνότητας με την ετοιμότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού.

3. Επιπλέον λογίζεται ως επιχειρησιακός μηχανισμός για την εφαρμογή του μέτρου το προσωπικό που συμμετέχει σε περιπολίες ή υπηρετεί σε πεζοπόρα τμήματα και δεν λαμβάνονται υπόψη τα στελέχη που υπηρετούν σε υπεύθυνες θέσεις διοίκησης πέραν του ωραρίου για να υποστηρίξουν τον επιχειρησιακό μηχανισμό ή υπάλληλοι που μετακινούνται συχνά εκτός της χωρικής αρμοδιότητάς τους για να ενισχύσουν όμορες Υπηρεσίες σε συμβάντα. Σε συνέχεια των ανωτέρω παρουσιάζεται πρόσθετη δυσκολία σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό καλείται να στελεχώσει τις Υπηρεσίες λόγω επιφυλακής.

Όλα τα παραπάνω εκτός από τη δυσκολία στην υλοποίηση του μέτρου δημιουργούν και ένα αίσθημα αδικίας μεταξύ του προσωπικού.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το Πυροσβεστικό προσωπικό, εκτελώντας ευόρκως τα καθήκοντά του και το πατριωτικό του χρέος σε κάθε κρίσιμη μάχη έδωσε το «παρών» όπου κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του. Από την συμμετοχή του στην αντιμετώπιση του covid 19, την επιχειρησιακή εμπλοκή του σε πλημμύρες, χιονοπτώσεις και φυσικά σε κάθε περίπτωση καταστροφικής πυρκαγιάς ανά την επικράτεια, επιχειρεί με επαγγελματισμό, στωικότητα και υψηλό φρόνημα από οποιαδήποτε θέση καλείται να το κάνει, ακόμα και αν χρειαστεί να βάλει κατά μέρους τον ατομικό-οικογενειακό προγραμματισμό, γεγονός που αποδεικνύεται από την αναστολή των αδειών που υπέστη τα δύο προηγούμενα έτη.

Ο επιχειρησιακός μηχανισμός είναι ενιαίος και αποτελείται από μια αλυσίδα που κάθε κρίκος του συνδέεται άρρηκτα με τους υπόλοιπους, με σκοπό να μπορέσει το κράτος να στηρίξει τους πολίτες σε κάθε δύσκολη στιγμή όπου υπάρχει η ανάγκη.

Προσδοκούμε στη δική σας παρέμβαση ώστε τηρουμένης της αναλογικότητας και καθόσον δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση πέραν της προβλεφθείσας, να χορηγηθεί αποζημίωση στα στελέχη και γενικότερα στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος για την πρόσθετη προσφερόμενη ενίσχυση στον επιχειρησιακό μηχανισμό κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

Πέραν των ανωτέρω, εκτιμούμε ότι είναι επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση αποζημίωσης για την πρόσθετη εργασία που προσφέρουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω των αυξημένων αντικειμενικών αναγκών και για τις επόμενες αντιπυρικές περιόδους. 

Το ΔΣ της Ε.Α.Π.Σ.