Αποστολή – Σκοπός

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία απαγορεύεται να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως σκοπό :

  • Τη διαφύλαξη, προάσπιση και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, συνδικαλιστικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών Και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.
  • Την προαγωγή και ανύψωση του επαγγελματικού επιπέδου αυτών.
  • Την προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών της (κρίσεις, ιεραρχία, βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές, αποστρατείες των Αξιωματικών κ.α.), η οποία είναι εντελώς διαφορετική απ αυτήν των λοιπών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.)
  • δ. Την αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Έλληνα Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα στο Σώμα και στην Ελληνική κοινωνία, προς όφελος των μελών της.

Χωρίς να επιδιώκει κέρδος, μπορεί η Ένωση να ιδρύει καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς, να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες, να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της, να οργανώνει επαγγελματικά σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και αθλητικούς αγώνες και να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και ειδικών σκοπών, που στοχεύουν στην αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια των μελών της.

Η ΕΑΠΣ για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων ενεργειών της:

  • Να αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές του κράτους για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μάλη της και γενικά τα συμφέροντά τους.
  • Να καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές της χώρας και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας κάθε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, είτε αφορά μόνον το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό του, είτε άλλες αρχές και το προσωπικό τους και έχει ανάλογη εφαρμογή και στα μέλη της.