Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ συγκεντρώνει ψηφιακές εκδόσεις, που αφορούν συνδικαλιστικά και επαγγελματικά ζητήματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και της πολιτικής προστασίας γενικότερα.

Οι απόψεις που αναγράφονται στις εκδόσεις αυτές δεσμεύουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους.

Ακολουθούμε την σελίδα στο FACEBOOK; Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ