H παρέμβαση της ΕΑΠΣ στην Βουλή

Το προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ κλήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, να καταθέσει τις απόψεις της για το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΠΣ. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Σταμούλης, στο διατιθέμενο χρόνο, έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των θέσεων της ΕΑΠΣ για το εν λόγω νομοσχέδιο, ενώ αναλυτικότερο υπόμνημα θα υποβληθεί στα κόμματα και στους μετέχοντες στην Επιτροπή, Βουλευτές.

Η παρέμβαση του Προέδρου:

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Tο παρών νομοσχέδιο, σαφώς και δεν μπορούμε ότι επιτυγχάνει να δικαιολογήσει επαρκώς τον τίτλο του «Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών του ΠΣ». Αν ουσιαστικά έπρεπε να επιχειρηθεί αυτό θα έπρεπε πρωτίστως:

1. Να έχει προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ., να έχει εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγωγών των στελεχών του Π.Σ., να έχει εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο του κανονισμού μεταθέσεων και του πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού.

2. Επίσης, αν θέλουμε να μιλάμε για αναδιοργάνωση των Π.Υ. θα έπρεπε να είχε ήδη συντελεστεί η επαναξιολόγηση των Υπηρεσιών και των Κλιμακίων μας με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο, ώστε να αποκατασταθεί ο «εξωπυροσβεστικός τρόπος ίδρυσης τους την τελευταία δεκαετία.

3. Τέλος αν υπάρχει η βούληση για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του ΠΣ θα πρέπει στο πρώτο κιόλας άρθρο του ν/σ, να υπάρχει ρύθμιση που θα εξαφανίσει την «εγκληματική» για την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού και να προβλέψει άμεσα την ομογενοποίησή του σε επαγγελματίες πυροσβέστες.

Όσο αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στη σημερινή του μορφή, έχουν εξαλειφθεί αρκετά από τα αρνητικά που είχαμε εντοπίσει στην πρώτη δημόσια διαβούλευση πριν από μήνες. Όμως και σε αυτή την τελική μορφή έχουν παραμείνει σημεία για τα οποία εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας

Άρθρο 66

Επαναδιατυπώνεται η τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού,, ενώ δεν υπάρχει η κατηγορία του εποχικού προσωπικού, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.

Άρθρο 67

Καταργείται η κορυφαία δομή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος,

Εισάγεται ο Συντονιστής Επιχειρήσεων, θεσμός που είναι άγνωστο από ποια αναγκαιότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα Θεσ/κη και Πειραιά, και με ασαφή ακόμα και τον τομέα ευθύνης τους , ο οποίος θα καθοριστεί αργότερα με απόφαση ΑΠΣ.

Άρθρο 68

Εδώ αρχίζει να ξεδιπλώνεται η διοικητική αστοχία καθώς εξαφανίζεται το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ Π.Σ. η κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας του σχηματισμού το ΑΠΣ

Δημιουργούνται 6 υπερδιευθύνσεις που η καθεμία έχει τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να γίνουν δυσκίνητες και σαφώς υπερσυγκεντρωτικές ως δομές.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αναγκαιότητα ως χωριστών δομών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε προσωπικό.

Τέλος ενώ στην τελευταία παράγραφο καθορίζεται ότι με απόφαση του Αρχηγού τροποποιούνται και κατανέμονται οι αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων στα επόμενα άρθρα του νόμου γίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών, αντί του ορθότερου να τεθεί εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση σχετικού κανονισμού λειτουργίας του επιτελείου είτε με απόφαση του ΑΠΣ ή Υ.Α.

Άρθρο 69

Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας του ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από σχετική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείριση περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανάλογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 70

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εγχείρημα, που όμως το νομοθέτημα που οι λεπτομέρειες δεν το υποστηρίζουν καθώς χρησιμοποιεί ως δομή το Π.Δ. 174/83 που είναι πεπαλαιωμένο και για το οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές προκειμένου να το τροποποιήσουν.

Οι περισσότερες οργανωτικές ρυθμίσεις είναι πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει μόνο η κεντρική φιλοσοφία της ανωτατικοποίησης και των βασικών δομών της και τα υπόλοιπα περί λειτουργίας της Π.Α. να τεθεί εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμιστούν με Π.Δ.

Η εισαγωγή στη Σχολή Πυρ/των μέσω των Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του προσωπικού και με ποιο τρόπο θα προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση τους.. Το ίδιο ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

Τέλος για την εξέλιξη των Αρχιπυροσβεστών είναι θετική ή πρόβλεψη για την εξέλιξη τους, αλλά σαφώς και άμεσα χρειάζεται το αναγκαίο Π.Δ. που να ξεκαθαρίζει τις λεπτομέρειες αυτής της εξέλιξης.

Άρθρο 71

Καθιερώνεται η Διεύθυνση, Ελέγχου Επιθεώρησης του Π.Σ. ως πυροσβεστική αστυνομία για το πυροσβεστικό προσωπικό.

Το προσωπικό μας μέχρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές δομές ελέγχου, διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου.

Επίσης σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις οποιεσδήποτε προθέσεις του θεσμού, δεν μπορεί να μην σταθούμε στην δαιμονοποίηση αξιωματικών που ασχολούνται με τα κοινά και έχουν υπηρετήσει στα γραφεία πυροσβεστικής και πολιτικής ηγεσίας, οι οποίοι αποκλείονται από το να υπηρετήσουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία.

Άρθρο 72

Η αναφορά ότι πυροσβεστικά πλοιάρια εμπλέκονται στην εθνική άμυνα της χώρας δεν είναι ξεκάθαρης σημασίας. Επίσης η πρόβλεψη της στελέχωσης από ιδιώτες πλοηγούς θα δημιουργήσει εκ νέου τα γνωστά ζητήματα της πολύπαθης τριχοτόμησης και σε αυτόν τον τομέα.

Άρθρο 73

Το ζήτημα της ηγεσίας πάλι δεν αντιμετωπίζεται με σύγχρονο τρόπο, (θητεία) ενώ χάνεται ένα βαθμός Αντιστράτηγου και υποβαθμίζονται οι Περιφερειάρχες Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδος.

Εισάγονται δύο Υπαρχηγοί, ιεραρχικό μοντέλο που το χαμε στο πρόσφατο παρελθόν , δεν απέδωσε και καταργήθηκε.

Εισάγεται ο θεσμός του Συντονιστή, άγνωστος και ασύμβατος στην μέχρι σήμερα δομή και καταργούνται οι Επιθεωρητές, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

Παρότι η Ακαδημία αναβαθμίζεται, υποβαθμίζεται κατά βαθμό και ο Διοικητής της και ο Υποδιοικητής της.

Ενώ προβλέπεται η διεύθυνση των διευθύνσεων να ασκείται από Αρχιπυράρχους δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο του ν/σ ο πίνακας των οργανικών θέσεων κατά βαθμό ώστε να φαίνεται πως θα γίνει η συγκεκριμένη στελέχωση.

Άρθρο 75

Προφανούς για «μνημονιακούς λόγους» περικόπτεται ένας βαθμός Αντιστρατήγου Γ.Υ. και ενός Υποστρατήγου Υ.Γ. για να εξοικονομηθεί μια χούφτα ευρώ γιατί τόσο είναι η μισθολογική διαφορά τους μετά το τελευταίο μνημόνιο.

Απλά με Π.Δ. προβλέπεται ότι μπορεί να συρρικνώνεται η οργανική δύναμη του Π.Σ. της οποίας η οργανική δύναμη κατά βαθμό και ειδικότητα δεν περιλαμβάνεται πουθενά στο νομοσχέδιο.

Στο συγκεκριμένο άρθρο καθορίζεται επίσης δύναμη 50 πυροσβεστικών υπαλλήλων πάλι χωρίς να εμφαίνεται η θέση τους στην οργανική δύναμη του Π.Σ αφού όπως προείπαμε δεν υπάρχει ο σχετικός πίνακας.

Άρθρο 84-92

Εδώ αναφέρονται με λεπτομέρειες τα καθήκοντα των Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., ζήτημα που απλά πρέπει να ρυθμίζεται με Π/Δ. ή Υ.Α. ή απόφαση Α.Π.Σ. προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις αναγκαιότητες που παρουσιάζονται.

 Άρθρο 93

Ιδρύονται τα Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων που όμως δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη διασύνδεσή τους με τα περιφερειακά όργανα πολιτικής προστασίας της αυτοδιοίκησης που έχουν ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και υπαγωγή στο ΥΠ.ΕΣ.

Άρθρο 96

Εδώ ξεκάθαρα πλέον υλοποιείται προφανώς μια μνημονιακή επιταγή και περικόπτεται ο καταληκτικό βαθμός όλων των Αξιωματικών Ε.Υ Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονομικών.

Άρθρο 99

Προβλέπεται μια αόριστη διάταξη για την πρωθύστερη χρονικά εισαγωγή στο Π.Σ. των ΠΠΥ που προβλέπει ο 4093/2012, αν και ήδη βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο της 5ετίας τους.

Δεν επιλύεται κανένα θέμα μεταθέσεων, αδειών και καθηκόντων των Π.Π.Υ. διαιωνίζοντας την τραγική για την αποτελεσματικότητα του Π.Σ. σύλληψη του θεσμού.

Τέλος ουδέν νεότερο προστίθεται για την εγκληματική ολιγωρία να μην εφαρμόζεται ουδείς κανόνας υγείας και ασφάλειας στον πυροσβεστικό οργανισμό και δυστυχώς παρά την δέσμευση στο τέλος της διαβούλευσης στις δύο προβλέψεις του άρθρου 65 για την είσπραξη προστίμων για διοικητικές ποινές και των παραβόλων για την εκπαίδευση ούτε ένα ευρώ δεν προβλέπεται να πηγαίνει ως πόρος στα Επικουρικά μας Ταμεία που παραμένουν τραγικά άδεια μετά το ληστρικό PCI. Να σημειώσω ότι είμαστε το μόνο Σώμα χωρίς ούτε ένα πόρο για τα επικουρικά μας Ταμεία.

Κύριοι Βουλευτές

Δεν ξέρω τελικά αν το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και πότε. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω είναι ότι είμεθα στα μέσα Φεβρουαρίου και η διοικητική μηχανή του Π.Σ. σύμφωνα και με την πρόβλεψη του νόμου θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών για να μπορούν έγκαιρα τα στελέχη μας να ξεκινήσουν την προετοιμασία για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές αυτές που προβλέπει το ν/δ θέλουν χρόνο και δεν μπορούν να βρουν πεδίο εφαρμογής μια ανάσα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2014. Και επειδή η πολιτική προστασία της χώρας είναι πολύ σοβαρή για να αποδέχεται ολιγωρίες ή αστοχίες θα παρακαλούσα να εμμείνετε όπως η εφαρμογή των όποιων αλλαγών να έχουν εφαρμογή μετά το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή μετά τον Οκτώβρη του 2014.