Κωνσταντίνος Τσίγκας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντιπύραρχος

6937210368

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πύραρχος

6936607043

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ξηρόκωστας Κωνσταντίνος

Αντιπύραρχος

6936854386

ΤΑΜΙΑΣ

Αρτοποιός Ιωάννης

Αντιπύραρχος

6909156398

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Κωνσταντίνα Χριστοφιλέα

Αντιπύραρχος

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Καντερές Γεώργιος

Αντιπύραρχος

6974095971

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Φλώρος Απόστολος

Αντιπύραρχος

6932610863